Sanem İkincil Dozimetri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hazırlanan projede

  • Sıhhi Tesisat(Sıcak-Soğuk -Yumuşak Soğuk-Yumuşak Sıcak-Pis Su- Projelendirilmesi)
  • Isıtma Tesisatı
  • Klima ve Havalandırma Tesisatı
  • Yangın Tesisatı (Argon ve FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri)
  • Kanser Radyolojisinde Kullanılan Radyasyon Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapıldığı Laboratuvarların Özel Çalışma İklim Şartlarının Sağlanarak Otomasyon Sistemi ile İlişkilendirilmesi
  • Doğal Gaz Tesisatı
    error: Essa Mekanik