Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

650 Yataklı Devlet Hastanesi (109.000 m2 Yapı Alanlı Hastane Projesi)

 • Sıhhi Tesisat (Sıcak-Soğuk -Yumuşak Soğuk-Yumuşak Sıcak -Güneşli Su Sistemleri -Pis Su-Diyaliz Makinaları İçin Özel Tasarımlar ve Sistemlerin Projelendirilmesi)
 • Isıtma Tesisatı
 • Klima ve Havalandırma Tesisatı-(20 adet ameliyathane-yoğun bakımlar-sterilizasyon mahalleri olmak üzere 33 adedi hijyenik olmak üzere toplam 68 klima santrali tasarlanmıştır.)
 • Medikal Gaz Tesisatı
 • Yangın Tesisatı
 • Pnömatik Tesisat
 • Mekanik Tesisat Otomasyonu
 • Mutfak Tesisatı
 • Çamaşırhane Tesisatı
 • Kojenerasyon Sistem Tasarımı

Yapılmıştır.

  error: Essa Mekanik