Ahi Evran Morfoloji

  • Morfoloji Binası
  • 15,000m2 yapı alanlı Tıp Fakültesi Binası
  • Derslikler
  • İdari Birimler
  • KimyaFizik-Biyoloji Laboratuvarları
  • Anatomi Laboratuvarı
  • Konferans Salonu
  • Tüm Mekanik Sistem Tasarımları-İhale dosyası –Teknik Şartnameleri
    error: Essa Mekanik